2019 Yılı Yaz Dönemi (17 Haziran - 31 Ağustos 2019)
Misafir Yurt Başvuru Formu 

Not: İTÜ Öğrencileri yaz dönemi yurt başvurularını portal üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu form üzerinden yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
*Girilecek mail adresi g-mail'den farklı olmalıdır.

Yurt Tercih Sıralaması


* Konaklama başlangıç ve bitiş tarihleri 17 Haziran 2019 ve 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında olması gerekmektedir.
İstenilen Belgeler
* Ek olarak gönderilmesi istenilen belgeler.

 

1 Önlü arkalı kimlik belgesi (taranmış)
2 Öğrenci belgesi (e-devlet olur)
3 Sabıka kaydı (e-devlet olur)
4 Staj, yaz okulu, seminer vb. belgesiBelgeler eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra başvurular değerlendirilecektir. Geri dönüş yapılacaktır.