2018 Yılı Yaz Dönemi (18 Haziran-30 Ağustos)
Misafir Yurt Başvuru Formu 

Not: İTÜ Öğrencileri yaz dönemi yurt başvurularını portal üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu form üzerinden yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
*Girilecek mail adresi g-mail'den farklı olmalıdır.

Yurt Tercih Sıralaması


* Konaklama başlangıç ve bitiş tarihleri 18 Haziran 2018 ve 30 Ağustos 2018 tarihleri arasında olması gerekmektedir.
İstenilen Belgeler
* Ek olarak gönderilmesi istenilen belgeler.

1-      Kimlik Belgesi (önlü arkalı),
2-      Yabancı uyruklular için pasaport,
3-      Akademisyen ise önlü arkalı akademik kimlik kartı,
4-      Öğrenci kimlik kartı,
5-      Öğrenci Belgesi (İTÜ dışı ise lisans örgün öğrenci  olmalı),
6-      E-Devlet sisteminden ikamet bilgilerinin gösterir belge,
7-      E-Devlet sisteminden sabıka kaydı,
8-      Staj Belgesi,
9-      Yaz Okulu yaptığına dair resmi belge,
10-   Seminer ya da herhangi bir organizasyon için geliniyorsa ilgili resmi yazı.
11-   Görevlendirme ile gelen akademisyen için kurumlararası yapılan resmi yazışmalar.
12-   Grup rezervasyonu yapacak yetkili yukarıdaki evraklardan kendi belgelerini ve resmi yazışmalarına ek olarak getireceği öğrencileri TC, isim soy isim ve cinsiyet bilgilerini gösterir liste ekleyecektir.
13-   Grup olarak gelecek 18 yaş altı lise öğrencilerinde 8. Maddede belirtilen yetkili dışında öğrencilerden sorumlu yetkilendirilmiş öğretmen veya görevli kişilere ait belgeler eklenecektir.
Belgeler eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra başvurular değerlendirilecektir. Geri dönüş yapılacaktır.